Våra yrkesutbildningar

Doulautbildning

Att vara doula är ett givande och spännande yrke! Doulautbildningen består av två helger, hemuppgifter och att läsa 6-7 böcker. Utbildningen är teoretisk och praktisk. Den hjälper dig få en förståelse för doulans arbete och födandet ur ett helhetsperspektiv.

Kursen hjälper dig att bearbeta dina tidigare förlossningsupplevelser och att få en förståelse för hur din egen födelse påverkade dig. När man har en förståelse för sin egen erfarenhet kan man hjälpa och stötta andra bättre. Man behöver dock inte ha egna barn för att bli doula. Män kan också bli doula.

Block 1
Vad är och gör en doula? Vilken effekt har doulan på födandet och varför? Doulans samarbete med pappan och vårdpersonal diskuteras. Hur jobbar en doula under graviditeten för att förbereda föräldrarna inför förlossning och föräldraskap? Hur kan man göra ett kejsarsnitt och komplikationer till en positiv upplevelse?
Vi tränar samtalsteknik och kommunikation. Vi tränar andnings- och smärthanteringstekniker och hur man kan använda rösten som redskap. Man får också lära sig om förlossningsförloppet, medicinska rutiner och medicinska åtgärder. Hur man kommer igång som doula pratar vi också om.

Block 2
Du får lära dig hur en doula jobbar under förlossningen och tidigt föräldraskap. Vilken betydelse har våra tankar och hur kan vi hjälpa kvinnan att använda tankens kraft? Under denna helgen får du bl.a. lära dig olika massager, ställningar och rörelser som kan användas under förlossningen. Vi tränar olika situationer och redskap på varandra. Du får lära dig om tiden efter förlossningen, bl a rutiner på BB, amning, anknytning, nyföddas beteende och mors känslor. Vi bearbetar våra egna förlossningsupplevelser och lär oss tekniker för att hjälpa mammor att bearbeta sin förlossning.

Det krävs inga förkunskaper för att bli doula.
Utbildningen är godkänd av ODIS, Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige, www.doula.nu

Datum:
Block 1: 25-26 mars 2017
Block 2: 22-23 april 2017

Pris: 5500 kr för två block, 2850 kr för ett block.
Avbetalningsplan kan erbjudas.

"Alla borde göra denna kurs", sa en tjej efter doulautbildningen.

Förlossningspedagogutbildning

Utbildningens mål är att du ska bli kompetenta och trygga i att hålla förlossningsförberedande kurser med flera olika inriktningar och blandningar av inriktningar. Du ska kunna hålla kurser både enskilt och i grupp, till olika målgrupper och via olika plattformar (ex via skype, internetbaserade, på plats).

Förkunskap: ODIS doulautbildning (block 1 och 2) eller motsvarande. För att bli godkänd förlossningspedagog måste du vara ODIS certifierad doula (eller motsvarande), men du kan alltså påbörja förlossningspedagogutbildningen innan dess.

Kursens delar:

 • 6 heldagar
 • Workshop om graviditet, förlossning, spädbarnstiden med internationell anknytning. Ex Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro eller Midwifery Today. Diskutera med kursledaren vilka workshops som är godkända.
 • Odis doula certifiering, om inte gjort detta tidigare
 • Hemuppgifter
 • Kursen innehåller:

 • Historik
 • Styrdokument
 • Förlossningspedagogik i dagens Sverige
 • Forskning
 • Olika traditioner, ex Annas profylax, Föda utan rädsla, Birthing from within, mindfulness, hypnobirthing
 • Gästföreläsare: psykolog, barnmorska, ev från olika sorters traditioner.
 • Undervisa och bemöta olika sorters deltagare
 • Skapa gemenskap mellan deltagare
 • Individanpassa kurser
 • Inlärningsstilar
 • Kreativitet och inlärning
 • Kommunikation, motivera och engagera
 • Pedagogiska hjälpmedel
 • Skriftliga material
 • Olika sätt att lära ut ex syn på smärta, smärthantering, avslappning, förlossningsförlopp, partnerns stöd, kommunikation, andning
 • Kursupplägg, kursplan
 • Företagsform
 • Marknadsföring
 • Förlossningspedagogen
 • Skapa trevlig kursmiljö
 • Utbildningen är godkänd av ODIS, www.doula.nu

  Datum: hösten 2017 plus våren 2018

  Pris: 15 000 kr

  Avbetalningsplan kan erbjudas.