Våra yrkesutbildningar

Aktiv Baby Doulautbildning

Längtar du efter att ge stöd åt familjer kring graviditet, förlossning och första spädbarnstiden? Att vara doula är ett givande och spännande yrke!

Deltagare får lära sig metoden Aktiv Baby, som är enkla och specifika övningar som hjälper bebisen att inta optimala positioner i livmodern, vilket minskar problem under graviditet och förlossning. Läs mer om metoden på www.aktivbaby.com

Aktiv Baby Doulautbildning har ett helhetsperspektiv på den gravida och födande kvinnan, barnet och medföräldern. Vi pratar utifrån ett fysiologiskt, psykiskt, socialt, kulturellt, sexuellt och spirituellt perspektiv:

 • barnets födande krafter
 • kvinnans födande krafter
 • födandets och anknytningens hormoner
 • stress, rädsla och spänning jämfört med lugn, trygghet och avslappning
 • vad kan störa kroppen, vad händer då och vad kan man göra?
 • hur man kan stärka och stödja den gravida/födande och medföräldern
 • Som doula är det viktigt att ha många olika redskap för att kunna jobba med det som passar den unika kvinnan/paret. I Aktiv Baby Doulautbildning får du bredden och djupet, exempelvis:

 • Föda utan Rädsla: andning, rösten, avslappning och mentala verktyg
 • Akupressur för smärtlindrande och lugnande effekt
 • Rebozo, en massageteknik som görs med en vävd sjal
 • Birthing from Within, smärthanteringsmetoder, mentala verktyg, BirthArt (måla) för att upptäcka rädslor och tankar om födande/föräldraskap, samtalstekniker för övergången till föräldraskap
 • Ina May Gaskin: fysiologiskt födande, föderskan som däggdjur
 • Orgasmic Birth: fysiologiskt födande, länken mellan födandet och sexualitet
 • föda på kvinnans villkor: sjukhus, hemma, vattenförlossning, med syskon, efter trauma, efter kejsarsnitt
 • “Alla borde göra denna kurs. Nu förstår jag varför min förlossning blev som den blev”
  Kursen hjälper dig att bearbeta dina tidigare förlossningsupplevelser och att få en förståelse för hur din egen födelse påverkade dig. När man har en förståelse för sin egen erfarenhet kan man hjälpa och stötta andra bättre. Man behöver dock inte ha egna barn för att bli doula. Män kan också bli doula.

  Doulautbildningen består av två helger, hemuppgifter med blan annat fyra böcker. Utbildningen är teoretisk och praktisk. Det krävs inga förkunskaper för att bli doula.
  Utbildningen är godkänd av ODIS, Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige. Efter avslutad kurs och ytterligare moment kan man bli ODIS certifierad doula. Läs mer på www.doula.nu

  Block 1
  Vad är och gör en doula? Vilken effekt har doulan på födandet och varför? Hur funkar kvinnans födande kropp och hormoner, och hur har naturen tänk att man ska föda? Doulans samarbete med medföräldern och vårdpersonal diskuteras. Hur jobbar en doula under graviditeten för att förbereda föräldrarna inför förlossning och föräldraskap? Vi tränar samtalsteknik och kommunikation. Vi tränar andnings- och smärthanteringstekniker och hur man kan använda rösten som redskap. Du får lära dig om förlossningsförloppet och medicinska ingrepp. Hur man kommer igång som doula. Ni får lära er grunder från Aktiv Baby och tekniker från Birthing from Within.

  Block 2
  Du får lära dig hur en doula jobbar under förlossningen och tidigt föräldraskap. Vilken betydelse har våra tankar och hur kan vi hjälpa föräldrarna att använda tankens kraft? Under denna helg får du bl.a. lära dig olika massage, ställningar och rörelser samt när under förlossningen dessa kan användas. Vi prövar rebozo och Aktiv Baby tekniker på varandra. Du får lära dig om tiden efter förlossningen, bl a rutiner på BB, amning, anknytning, nyföddas beteende och föräldrars känslor. Vi lär oss hur man kan hjälpa föräldrar att bearbeta sin förlossning.

  Datum:
  Block 1: 9-10 mars 2019
  Block 2: 6-7 april 2019
  Tider: lördagar kl 10-18, söndagar kl 9-18

  Pris: 8000 kr ink moms
  Avbetalningsplan kan erbjudas.

  "Alla borde göra denna kurs", sa en tjej efter doulautbildningen.

  Förlossningspedagogutbildning

  Utbildningens mål är att du ska bli kompetenta och trygga i att hålla förlossningsförberedande kurser med flera olika inriktningar och blandningar av inriktningar. Du ska kunna hålla kurser både enskilt och i grupp, till olika målgrupper och via olika plattformar (ex via skype, internetbaserade, på plats).

  Förkunskap: ODIS doulautbildning (block 1 och 2) eller motsvarande. För att bli godkänd förlossningspedagog måste du vara ODIS certifierad doula (eller motsvarande), men du kan alltså påbörja förlossningspedagogutbildningen innan dess.

  Kursens delar:

 • 6 heldagar
 • Workshop om graviditet, förlossning, spädbarnstiden med internationell anknytning. Ex Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro eller Midwifery Today. Diskutera med kursledaren vilka workshops som är godkända.
 • Odis doula certifiering, om inte gjort detta tidigare
 • Hemuppgifter
 • Kursen innehåller:

 • Historik
 • Styrdokument
 • Förlossningspedagogik i dagens Sverige
 • Forskning
 • Olika traditioner, ex Annas profylax, Föda utan rädsla, Birthing from within, mindfulness, hypnobirthing
 • Gästföreläsare: psykolog, barnmorska, ev från olika sorters traditioner.
 • Undervisa och bemöta olika sorters deltagare
 • Skapa gemenskap mellan deltagare
 • Individanpassa kurser
 • Inlärningsstilar
 • Kreativitet och inlärning
 • Kommunikation, motivera och engagera
 • Pedagogiska hjälpmedel
 • Skriftliga material
 • Olika sätt att lära ut ex syn på smärta, smärthantering, avslappning, förlossningsförlopp, partnerns stöd, kommunikation, andning
 • Kursupplägg, kursplan
 • Företagsform
 • Marknadsföring
 • Förlossningspedagogen
 • Skapa trevlig kursmiljö
 • Utbildningen är godkänd av ODIS, www.doula.nu

  Datum: våren 2019 plus hösten 2019

  Pris: 15 000 kr

  Avbetalningsplan kan erbjudas.