site templates free download

Akupunktur och Akupressur i öronen

Akupunktur (nålar) och akupressur (tryck) har mycket god effekt vid många olika hälsotillstånd.
Akupunktur innebär att nålar sätts på specifika punkter i örat och sitter kvar i ca 40 minuter och ger omedelbar effekt.
Akupressur får man av kulplåster, dvs små kulor av frön, kåda eller metall på ett plåster. Kulplåster fästs på specifika punkterna och sitter kvar 1-3 veckor och ger kontinuerlig behandling.

Typer av behandlingar

NADA är en standardiserad behandling, vilket innebär att nålar eller kulplåster sätts i varje öra på fem specifika punkter.

Mycket forskning har gjorts på NADA och man har funnit att det hjälper mot:
-Stress
-Depression
-Utmattningssyndrom
-Posttraumatisk stressyndom
-Ångest
-Sömnproblem
-Spänning, fysisk och psykisk
-Trötthet
-Mardrömmar
-Irritabilitet
-Smärta
-Koncentrationssvårigheter
-Abstinens vid nedtrappning av läkemedel
-Alla former av missbruk: tobak, narkotika, läkemedel, spel, mat, alkohol, sex, skärmar

NADA kan användas under hela graviditeten och under amning.

Behandlingen ges i grupp eller individuellt. Man sitter på stol och kan dricka té och lyssna på musik. Nålarna sitter kvar i ca 40 minuter och därefter kan man får kulplåster som sitter kvar i upp till 2-3 veckor. Kulplåsterna gör att man får kontinuerlig behandling mellan akupunkturtillfällena. Det rekommenderas att göra 10 akupunkturbehandlingar och gärna en gång i veckan för störst effekt.

Om man enbart vill ha kulplåster och/eller elbehandling så går det också bra. Det är ett utmärkt alternativ för personer med stickrädsla.
Vid behandling med enbart kulplåster är det ofta lagom med återbesök ca varannan vecka och totalt ca 10 behandlingar.
Vid omfattande problem kan man behöva ytterligare behandlingar.

Pris:
200 kr i grupp
300 kr enskild behandling (45 min).
200 kr enskild behandling, enbart kulplåster eller el (15 min)
10 kort: 1700 kr för gruppbehandling. 2550 kr för enskild behandling.

Tider:
Gruppbehandling, drop-in: Tider för hösten 2022 kommer snart!
Föranmälan till 0733107228 eller info@familjestunden.com minst en timme innan drop-in.
Individuell behandling: kontakta Xana på info@familjestunden.com eller 0733107228 

Vid andra problem än de som kan behandlas med NADA eller omfattande besvär kan man få öronakupunktur och/eller öronakupressur och ibland även behandling på kroppspunkter.

Behandling kan ges för bland annat:
-Smärta
-Muskelspänning och muskelsmärta
-Smärta i nacke, rygg, bäcken, leder
-Mag-tarm problem
-Migrän och huvudvärk
-Infektioner
-Hudproblem
-Neurologiska problem
-Neuropsykiatriska och psykiatriska symtom
-Gynekologiska besvär

Följande behandlingar för gravida, födande och nyblivna mammor kan också ges:
-Graviditetsillamående
-Foglossningssmärta
-Förlossningsrädsla
-Förlossningstrauma
-Trauma/PTSD
-Postpartum depression
-Amningsproblem
-Sätesbjudning
-Igångsättningen (se mer nedan)

Vid behandling med öronakupunktur pratar vi först igenom din situation, därefter söker akupunktören efter punkter i örat som är lämpliga att behandla och behandlar med nålar, el och/eller kulplåster. Den första behandlingen ges alltid individuellt. Återbesök med behandling i samma punkter kan ges i grupp eller individuellt. Oftast behövs runt 10 behandlingar. Vid svåra eller långvariga besvär kan man efter akupunkturbehandlingar överväga långtidsnålar.

Pris:
Ny bedömning: 400 kr för 60 minuter.
Återbesök (samma punkter): 300 kr för 45 minuter.
Återbesök 10 kort: 2550 kr
Långtidsnålar: 500 kr för 60 minuter.

Tider:
Individuell behandling: kontakta Xana på info@familjestunden.com eller 0733107228
Gruppbehandling för återbesök, drop-in: Tider för hösten 2022 kommer snart! Föranmälan till 0733107228 eller info@familjestunden.com minst en timme innan drop-in (pga covid). 

Akupunktur kan användas för att förlossningen ska komma igång. Behandlingen gör att livmodermunnen blir mogen, dvs mjukare, kortare och framåtriktad, vilket är en förutsättning för att förlossningen ska kunna komma igång. Akupunktur gör att bebisen sjunker ner mer i bäckenet och därmed trycker mer mot livmodermunnen, vilket kan trigga värkar. Behandlingen kan trigga värkar.

Behandling erbjudes enbart vid starka skäl. Exempelvis graviditetsvecka 40 eller mer, vattenavgång utan värkar och planerad igångsättning av medicinska skäl.
Det bästa för bebis och den gravida är oftast att förlossningen kommer igång av sig själv. I vissa fall är igångsättning nödvändigt och då är akupunktur mjukare för både den gravida och bebis, än medicinska metoder. Att sätta igång en förlossning är inte som att trycka på en knapp (eller en akupunkturpunkt). Kroppens uppgift är att skydda bebisen och hålla kvar bebisen i livmodern tills kroppen anser att det är dags för förlossning. Det kan behövas flera behandlingar med akupunktur och det rekommenderas att den gravida och hennes/hens ev partner själva trycker på akupunkturpunkter, flera gånger om dagen under några dagars tid och fortsätter med detta under förlossningen.
Som jämförelse; medicinska igångsättningar kan också ta 1-3 dygn och flera olika metoder kan användas. Ibland misslyckas medicinska igångsättningar eller leder till komplikationer för mamma och/eller bebis, och barnet föds med kejsarsnitt.
Akupunktur har inga biverkningar eller risker.
Studier visar att även om förlossningen inte startar av akupunktur så underlättar akupunkturen en medicinska igångsättning, på så vis att mindre mängder läkemedel behövs, förlossningen går snabbare, värkarna blir mindre smärtsam och risken för kejsarsnitt minskar.

Vid igångsättande akupunktur behandlas punkter i öronen och på kroppen med nålar, el, tryck och/eller kulplåster. Det är bra om både den gravida och hennes/hens ev partner är med vid behandlingen då man får lära sig kroppspunkter som man kan trycka på flera gånger om dagen och under förlossningen.

Det rekommenderas även att göra Aktiv Baby övningar, som hjälper bebisen att inta optimal position i livmodern. Detta gör att förlossningen kan komma igång lättare och att förlossningen underlättas. Läs mer på aktivbaby.com. Xana kan lära ut Aktiv Baby i samband med akupunkturbehandlingen. Även här bör ev partner vara med då Aktiv Baby övningarna görs tillsammans med en stödperson.

Pris:
Igångsättande behandling: 500 kr för 60 minuter.
Akupunktur + Aktiv Baby: 1000 kr för 120 minuter.

Tid:
Individuell behandling: kontakta Xana på info@familjestunden.com eller 0733107228 

Om din bebis ligger i säte eller tvärläge efter graviditetsvecka 34 så kan akupunktur användas för att hjälpa bebisen att vända sig till huvudbjudning.

Vid behandling för att vända bebisen används akupunktur med nålar, el eller tryck i öra och på kroppen och du får även kulplåster. En akupunkturteknik som heter moxa, värmeakupunktur, används också. Det är bra om både den gravida och hennes/hens ev partner är med vid behandlingen då man får lära sig kroppspunkter som man kan trycka på flera gånger om dagen och man får även lära sig moxa.

Det rekommenderas även att göra Aktiv Baby övningar, som hjälper bebisen att inta optimal position i livmodern. KOmbinationen av akupunktur och Aktiv Baby är utmärkt. Läs mer på aktivbaby.com. Xana kan lära ut Aktiv Baby i samband med akupunkturbehandlingen. Även här bör ev partner vara med då Aktiv Baby övningarna görs tillsammans med en stödperson.

Pris:
Akupunktur: 500 kr för 60 minuter.
Akupunktur + Aktiv Baby: 1000 kr för 120 minuter.

Tid:
Individuell behandling: kontakta Xana på info@familjestunden.com eller 0733107228 

BEHANDLINGSALTERNATIV

Akupunktur - nålar som sitter kvar i öronen och ibland kroppspunkter i 30-40 minuter
Långtidsnålar - nålar som sitter kvar i öronen i upp till 10 dygn. Rekommenderas vid kroniska och/eller svåra besvär, efter 10-20 behandlingar med akupunktur.
ÖronAkupressur - små kulor av frön, kåda eller metall fästs i öronen med små plåster. Dessa sitter kvar i 1-3 veckor.
KroppsAkupressur - tryck med händer, akupressurband och dylikt under några minuter/punkt. Även möjligt med kulplåster för några dygns behandling.
Elbehandling - punkter stimuleras med el i ca 30 sekunder per punkt.

Ofta erbjuds kombinationer av ovanstående behandlingar, exempelvis akupunktur eller elbehandling följt av kulplåster.
Vid stickrädsla rekommenderas kulplåster och/eller elbehandling.
Behandlingen utformas i samråd med akupunktören.  

Om Akupunktur och Xana


Akupunktur och akupressur är i Sverige och enligt WHO likställd med annan hälsa- och sjukvård, då forskning visar att det är säkert och effektiv för behandling och diagnostisering. Det är alltså inte ”alternativ vård”.

Akupunktur och akupressur räknas som friskvård, vilket innebär att din arbetsgivare kanske ersätter hela eller delar av kostnaden.

Xana har gjort två öronakupunkturutbildningar med Kajsa Landgren (NADA och öronakupunktur: 100 punkts kursen) samt flera akupressurworkshops med inrikting på graviditet, förlossning och postpartumtiden.

Xana har tillstånd från kommunen att bedriva akupunkturverksamhet och har patientförsäkring.