free html5 templates

Amningskurs och amningsrådgivning

Att amma är naturligt, men det måste ändå läras av både den som ammar och barnet. Ibland stöter man på svårigheter och då kan man få stöd och rådgivning. 

I denna 2,5 timmars-kurs får du lära dig mycket som du behöver veta för att amningen ska bli så bra som möjligt från starten och för att både den som ammar och barnet ska få en positiv amningsupplevelse. Det rekommenderas att gå kursen under graviditeten.

-fördelarna med att amma

-hur kroppen fungerar

-hur man håller barnet och hjälper henne/honom att ta ett bra tag

-hur man vet att barnet får i sig tillräckligt med mjölk

-hur ofta och länge man kan amma.

-vad man kan göra för att amningen ska bli rätt och funka från början

-vanliga komplikationer, hur de kan undvikas och lösas om de skulle uppstår.

-amning och medföräldern/partnern


Amningskurs i grupp

2,5 timmar

Kostnad: 500 kr. Partner följer med gratis.


Amningsrådgivning

750 kr. Milersättning kan tillkomma.

Vid amningsrådgivning får du stöd och råd utifrån dina behov. Kanske har du problem med amningen av en nyfödd. Eller du har upprepade mjölkstockningar. Du vill öka eller minska mjölkproduktionen. Det kanske är dags att avsluta amningen och du vill veta hur du ska göra det på ett bra sätt. Du kanske inte har varit gravid eller fött barnet och vill sätta igång amning. Ni kanske vill ha stöd i hur två kan amma ett eller flera barn.

Kontakta Xana för att boka.