html web templates

Förlossningspedagog‏‏‎ ‎utbildning

Utbildningens mål är att du ska bli kompetent och trygg i att hålla förlossningsförberedande kurser med flera olika inriktningar och blandningar av inriktningar. Du ska kunna hålla kurser både enskilt och i grupp, till olika målgrupper och via olika plattformar

Förkunskap:

Odis-utbildad doula (som har varit på minst 3 förlossningar).

Legitimerade barnmorskor

Legitimerade förlossningsläkare

Undersköterskor som har jobbat minst 2 år på förlossningsavdelning.

Doula (ej ODIS-utbildad) med erfarenhet av minst 3 förlossningar plus annan verksamhet med gravida, till exempelvis gravidyogalärare.


Är man inte doula måste man dessutom läsa:

Föda utan rädsla

The birth partner

Ina mays guide to childbirth

The doula book


Kursens delar:

 6 heldagar

 Workshop om graviditet, förlossning, spädbarnstiden med internationell anknytning. Ex Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro eller Midwifery Today. Diskutera med kursledaren vilka workshops som är godkända.

 Hemuppgifter


Kursen innehåller:

 Historik

 Styrdokument

 Förlossningspedagogik i dagens Sverige

 Forskning

 Olika traditioner, ex Annas profylax, Föda utan rädsla, Birthing from within, mindfulness, hypnobirthing

 Gästföreläsare: psykolog, barnmorska, ev från olika sorters traditioner.

 Undervisa och bemöta olika sorters deltagare

 Skapa gemenskap mellan deltagare

 Individanpassa kurser

 Inlärningsstilar

 Kreativitet och inlärning

 Kommunikation, motivera och engagera

 Pedagogiska hjälpmedel

 Skriftliga material

 Olika sätt att lära ut ex syn på smärta, smärthantering, avslappning, förlossningsförlopp, partnerns stöd, kommunikation, andning

 Kursupplägg, kursplan

 Företagsform

 Marknadsföring

 Förlossningspedagogen

 Skapa trevlig kursmiljö


Utbildningen är godkänd av ODIS, www.doula.nu


Datum: Utbildning sker när tillräckligt många är intresserade. Kontakta Xana för intresseanmälan.

Plats: Familjestunden, Löddeköpinge

Pris: 18 500 kr ink moms.

Avbetalningsplan kan erbjudas.

Anmälan: kontakta Xana