web builder

Doula

"Xana är en kompetent, trygg, pålitlig och väldigt varmhjärtad doula som bidrog starkt till att min andra förlossning blev precis så positiv och fin som jag önskat! Jag kan med hela mitt hjärta rekommendera henne till alla föräldrar! Xana är en säker investering på en positiv förlossningsupplevelse och första tid med nya familjemedlemmen!" - - Lisa, Höllviken

En doula är oftast en kvinna som själv har barn, har erfarenhet av och kunskap om förlossningar samt är tränad i att ge praktiskt och emotionellt stöd till de blivande föräldrarna. Doulan ger objektiv information och kontinuerligt, individuellt stöd så att ni kan föda på era villkor.

Doulan har en positiv syn på födandet och tilltro på kvinnans kropp och förmåga att föda. Varje födsel är unik och varje kvinna bör få föda på sitt sätt och efter sina önskemål.

Doulan är ingen extra barnmorska och är inte till för att hjälpa barnmorskan. Doulan är bara till för föräldrarna och barnet. Doulan har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och gör inga medicinska undersökningar.

Ordet ”doula“ betyder kvinna som ger omvårdnad. I nästan alla tidsepoker och kulturer har kvinnor fött barn med stöd av andra, erfarna kvinnor. Dessa kvinnor var ofta den födandes mor, systrar eller vänninor. Kvinnorna delade med sig av sin erfarenhet, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Att föda med en doula är ett sätt att återknyta till denna urgamla tradition.

Alla kan ha glädje av att föda med en doula!

Du kanske är förstföderska och känner oro inför det okända. En doula finns med hela tiden och ger information om vad som händer och kommer hända i din kropp samt information om sjukhusets rutiner. Doulan finns hela tiden vid din sida. Du behöver inte göra denna resa själv.

Du kanske är omföderska som kände att det fattades något på din förra förlossning, eller du kanske hade en negativ erfarenhet och vill ha en bättre upplevelse denna gång. Doulan hjälper dig att bearbeta tidigare erfaranheter och hjälper dig att få dina önskemål uppfyllda, i den mån det är möjligt.

Du kanske har förlossningsrädd. En doula kan hjälpa dig att bearbeta rädslan under graviditeten. Under förlossningen hjälper doulan dig att hantera känslor som stress och rädsla, och att fokusera på det positiva. I med att du lär känna din doula väl redan under graviditeten, känner du dig tryggare och lugnare under förlossningen.

Du kanske är pappa/partner och har förlossningsrädsla, sjukhusrädsla eller känner dig osäker hur du kan stödja din kvinna på bästa sätt. Med en doula får du själv gott stöd så att du kan vara ett ännu bättre stöd. Du kanske inte kan eller vill närvara vid förlossningen och med en doula vet du att din kvinnan ändå får ett bra stöd.

Du kanske är ensamstående. Det kanske inte finns en blivande pappa/partner, förhållandet med den blivande pappan/partner är kanske inte tillräckligt bra för att du ska känna dig trygg att föda med honom/hen eller så kanske du känner att du inte kommer få tillräckligt stöd av honom/hen. Ibland upplever kvinnor att hon måste vara på ett särskilt sätt inför släktingar och vänner, eller att de inte har tillräckligt med kunskaper för att stödja henne tillräckligt under förlossningen. Då kan det kännas tryggare och bekvämare att ha med sig en doula. Givetvis kan man ha både en doula och en vän/släkting med sig. Doulan kan också hjälpa till med praktiska göremål under graviditeten och första tiden efter födelsen.

Du kanske inte pratar flytande svenska och vill kunna prata engelska eller tyska under förlossningen och använda doulan som tolk.

Du kanske önskar att syskon är med på förlossningen och behöver en extra stödperson så att barnet/barnen får sina behov tillgodosedda och att du som kvinna fortfarende har någon hos dig hela tiden.

Du kanske vill föda hemma och vill ha hjälp med naturlig smärthantering, stöd, praktisk hjälp med exempelvis mat, dryck, förberedelse av förlossningsrummet/förlossningspool och städning efteråt.

Du kanske vill öka dina chanser att föda naturligt. Med en doula brukar man känna sig tryggare att vara hemma en stor del av värkarbetet, vilket gör att förlossningen går frammåt snabbare och med mindre smärta (för att kvinnan är mer avslappnad hemma). Doulan hjälper dig med ickemedicinsk smärtlindring och smärthantering, både hemma och på sjukhuset. Titta gärna på “Fördelar med att föda med doula.”

Du kanske vill föda på dina villkor och enligt dina önskemål och vill ha med dig någon som känner dig som kan vara din "ambasadör" och arbeta för att dina önskemål ska bli uppfyllda, så mycket som möjligt.

Eller du har helt andra önskemål och funderingar. Det finns inga anledningar som är rätt eller fel!

Alla kan ha glädje av att föda med en doula och ditt stöd anpassas efter dina behov och önskemål!

Positiv förlossningsupplevelse
Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller negativ beror ofta inte på var man föder, hur lång tid det tar, hur mycket smärtlinding man använder eller om det blir vaginal- eller kejsarsnittsförlossning. Det beror oftast istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och hörd, respekterad och hur trygg man känner sig. Det beror på om man upplever att man själv har makten eller om det ligger i vårdpersonalens händer.

Doulan ser dig och din ev. partner och ägnar sig helt och hållet åt er. Ni lär känna doulan under graviditetet vilket ger ökad trygghet och lugn under förlossningen. Doulan hjälper er att få den förlossningen ni vill ha (så långt det är möjligt) och agerar som er ambasadör; länken mellan er och sjukhuspersonal. Doulan strävar hela tiden för att du ska bli “empowered”, och detta sker när man vågar och klarar av mer än man någonsin trott var möjligt. När man känner sig trygg och har gott stöd vågar man gå över sin egen gräns. Denna känsla av “empowerment” hjälper dig sedan resten av livet, ger dig högre självförtroende och förmågan att kämpa för det som är rätt för dig, ditt barn och din familj. Doulans mål är att ni ska få en positiv förlossningsupplevelse, för detta ligger till grunden för en god start på föräldraskapet.

"Förlossningen är kanske bara en dag i livet, men den kan påverka dig och ditt barn resten av livet."

Kontinuitet
Med en doula får ni kontinuitet; någon som följer er från graviditeten, till förlossningen och föräldraskapet. Kanske kan doulan även följa er när nästa barn kommer!

Inom vården möter man olika personer på mödrahälsovården (MVC), förlossningen, BB och barnavårdcentralen (BVC). Det finns begränsad möjlighet att lära känna varandra.Tyvärr är personalen på förlossningsavdelningarna ofta stressade och överhopade med olika arbetsuppgifter. Oftast har de flera patienter samtidigt. Detta innebär att de bara har möjlighet att vara inne hos den födande kvinnan under korta stunder, för att kontrollera att mor och barn mår bra samt att göra medicinska åtgärder. Kanske har de tid att ge något kort tips som kan underlätta förlossningen. Under krystningen är barnmorskan inne på rummet nästan hela tiden. Barnmorskan och undersköterskan går hem efter sitt arbetspass, vilket kan innebära att det födande paret får träffa två, tre eller kanske fyra nya personalgrupper. Det kan kännas mycket påfrestande för kvinnan att behöva lära känna ny personal och förklara sina önskemål gång på gång.

Doulan är med er och bara er, och ger kontinuerligt stöd. Har man en doula känns inte personalbytena lika påfrestande och doulan kan förmedla önskemålen till personalen, så att du och din partner kan fortsätta koncentrera er på födandet. Doulan använder sitt lugn, sin röst, beröring och lyhördhet för att stödja er på bästa sätt under de olika skedena av förlossningen.

Doulan och Partnern
Är mamman ensamstående kan doulan ersätta partnerns stöd, liksom om partnern inte vill eller kan närvara vid förlossningen. Men i övrigt ersätter doulan inte partnern, utan är ett komplement till honom/hen. Partnern behöver också stöd. Det är inte lätt att se kvinnan som han/hen älskar ha ont. Partnern oroar sig ofta för hur kvinnan och barnet mår och är osäker på hur han/hen kan hjälpa. “Vad kan man göra mer än att hålla handen?” kanske han/hen tänker. Ofta känner han/hen sig ensam och att allt ansvar vilar på hans/hens axlar, speciellt under de tidiga timmarna av förlossningen, innan man kan åka till sjukhuset.

När man har en doula med sig känner partnern att han/hen kan släppa på ansvaret och slappna av. Då blir han/hon ett bättre stöd. Doulan kan ge tips på vad partnern kan göra för att hjälpa och stötta. Doulan ger information till partnern så att han/hen kan känna sig tryggare och vet vad som händer.

Partner är oersättlig med sin kärlek till kvinnan och babyn, men han/hen saknar den erfarenheten av förlossningar som doulan har. Detta gör att doulan är ett utmärkt komplement.

Skulle komplikationer inträffa och babyn och mamman måste separeras, så kan partnern stanna med mamman och doulan följa med babyn och representera era önskemål om barnets vård. Alternativt så kan partnern följa med babyn och veta att mamman inte blir lämnad ensam med okända ansikten.

När partnern får stöd kan han vara ett bättre stöd till sin kvinna.

Fördelar med att föda med doula
Följande fördelar har man funnit i forskning kring doulaassisterade förlossningar:
Positivare förlossningsupplevelse! Föräldrarna känner sig mer delaktiga.
Partnern kan vara ett bättre stöd och känner sig mer involverad när han/hen själv får stöd, uppmuntran och information.
Risken för kejsarsnitt, sugklocka och tång minskar med 50%!
Förlossningens längd minskar med 25%!
Behov av medicinsk smärtlindning minskar med 30%, och önskemålet av epidural (ryggbedövning) minskar med 60%!
Barn och föräldrar får bättre anknytning!
Bättre amningserfarenhet och färre amningskomplikationer, både vid amningsstarten och under amningsperioden. Längre amningsperiod.

Ni erbjuds ett kostnadsfritt, icke-bindande introduktionsmöte. Doulan besvara era frågor om vad en doula gör, ni kan framföra era önskemål och se om personkemin stämmer. Det är viktigt att ni känner er trygga med er doula.

Väljer ni att gå vidare så träffas vi ytterligare två-tre gånger för förlossnings- och föräldraförberedande samtal och för lär känna varandra bättre. Vi diskutterar hur ni vill föda och skriver förlossningsplan. Doulan berättar om förlossningar och besvarar era frågor och funderingar. Vi tränar olika redskap som kan användas under förlossningen, exempelvis andningstekniker, massager, ställningar och värkhanteringstekniker. Vi bearbetar rädslor inför förlossningen och pratar om hur man kan undvika det som ni är rädda för. Vi pratar om amning, anknytning och spädbarnsskötsel.

Doulan har jour från två veckor innan beräknad förlossning tills babyn föds. Jour innebär att ni kan nå doulan dygnet runt och doulan är beredd att åka till er inom överenskommen tid. När förlossningen börjar ringer ni doulan, som åker hem till er eller möter er på sjukhuset. Doulan är sedan med er hela tiden och ger kontinuerligt stöd tills babyn föds. Doulan stannar ett par timmar efter födelsen och hjälper till med bland annat amningen, så den blir trivsam från början.

Efter förlossningen träffas vi en-två gånger till och pratar om förlossningsupplevelsen, amning och spädbarnsvård.

Naturligtvis är doulan flexibel och anpassar antal träffar och innehåll enligt era behov och önskemål.

Pris: ca 11500kr

Doula med mentor innebär att en nyutbildad doula samarbetar med en erfaren doula - mentorn. Både doulan och mentorn kommer på alla samtal före och efter förlossningen. Det är doulan som har jour och kommer på förlossningen. Doulan kan ringa mentorn när som helst under förlossningen för att få råd och stöd. 

Pris: ca 4000 kr för Xanas arvode. Doulans arvode tillkommer.

Postpartum doulan ger stöd de första par månaderna efter förlossningen. Postpartum doula kan man ha oavsett om man fött med eller utan doula.
Du kan få hjälp med amningen och stärka anknytningen, spädbarnsskötsel, passning av äldre syskon och/eller babyn, avlastning för dig som föräldrarna, hjälp med hushållsarbete ex handla, städning och matlagning.

Doulan hjälper er med övergången till föräldraskap och att bearbeta förlossningsupplevelsen.

Särskillt ensamstående mammor och föräldrar som inte har släkt i närheten kan ha stor glädje av en postpartum doula. Men vem som helst kan ha glädje av en postpartum doula.